Disclaimer en Privacy


Klik hier om Lucky Duckling te contacteren.


Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Lucky Duckling.
Zwaanstraat 12 – 8340 Sijsele
www.luckyducklingbrugge.be
ondernemingsnummer BE 0786.986.536

De nieuwe Europese wetgeving GDPR heeft tot doel om de privacy van burgers beter te beschermen. GDPR staat voor General Data Protection Regulation. GDPR heeft als doel om de privacy van de burger beter te beschermen door uniforme regels vast te leggen voor de hele EU:
- de burger krijgt meer controle over hoe zijn persoonlijke gegevens gebruikt worden
- er is een duidelijke wettelijke structuur, zodat bedrijven weten hoe zij moeten handelen om de privacy te waarborgen.

Lucky Duckling is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Lucky Duckling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.
Gedeelde informatie op de site www.luckyduckling.be is gebaseerd op tijds-, persoons- en ervarings-gebonden gebeurtenissen. Enige veroudering van gegevens kan hierbij voorvallen; breng ons hier gerust van op de hoogte zodat wij deze informatie kunnen actualiseren. Ondeugdelijke producten (niet compleet, beschadigd tijdens transport, slechte kwaliteit…) worden vervangen of gerepareerd. Neem hiervoor contact op met Lucky Duckling voor alle regelingen en details.

Alle inhoud van deze website is eigendom van Lucky Duckling en/of werd in onderling overleg tussen Lucky Duckling en een andere partij goedgekeurd. Het onrechtmatig kopiëren en gebruiken van titels, namen en inhoud van en over Lucky Duckling is enkel toegestaan mits akkoord van Lucky Duckling. Onrechtmatig gebruik zal gefactureerd worden tot € 1.000 (excl. btw) per week.

Lucky Duckling respecteert de privacy van alle bezoekers, zowel tijdens evenementen als digitaal.

Alle persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld. Voor het delen van persoonlijke informatie zal altijd toestemming gevraagd worden. Enige afwijkingen hierop zijn het aanmelden voor nieuwsbrieven en acties, waarvoor specifieke voorwaarden gelden.
Contacteer Lucky Duckling voor een overzicht van mogelijke persoonlijke data die wordt bijgehouden.

Voor bestellingen worden contact- en adresgegevens gevraagd, die enkel voor de bewuste bestelling gebruikt worden. Dit houdt in dat u voor elke stap in uw bestelling een bericht ontvangt ; na plaatsing bestelling, na verzending van de bestelling en eventueel bij mogelijke gebeurtenissen zoals langere levertermijn. Deze persoonlijke gegevens worden niet bijgehouden, tenzij anders overeengekomen.

Alle gegevens die via sociale media worden gedeeld met Lucky Duckling worden vertrouwelijk behandeld en vallen ook onder algemene voorwaarden van de betreffende sociale media.

Lucky Duckling werkt samen met Mollie voor ontvangst van alle elektronische betalingen. De informatie die Mollie aan u vraagt worden niet onthouden noch gedeeld, tenzij anders overeengekomen. Voor alle voorwaarden en details van Mollie, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Mollie.

Op de site van Lucky Duckling worden “cookies” geplaatst. Deze cookies sturen anonieme data door naar Google Analytics, die deze info enkel en alleen gebruikt voor de aanmaak van tellingen, rapporten over het gebruik en het soort gebruik van de site. Daarnaast zorgen cookies er ook voor dat je voorkeuren worden onthouden en je vlotter in de webwinkel kan werken.
Cookies worden beheerd en ingesteld in de Help-functie van de browser.

De privacy commissie houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Indien klachten en/of problemen niet in onderlinge afspraak kunnen opgelost worden, kan de privacy commissie tussenkomen.